transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novices on the computer: A review of the literature.

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Man Machine Studies, 25 s. 633-658
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
91867
Posten skapad:
2009-03-24 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007