transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pappor i andra kulturer

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Faderskap, I P. Hwang (Red.), s. 91-115,175-178
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur och Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1985
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
91863
Posten skapad:
2009-03-24 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007