transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response selection strategies and calibration of confidence judgements

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Henry Montgomery (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 39 s. 365-383
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
91855
Posten skapad:
2009-03-24 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007