transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om audiovisuella mediers användbarhet för att förstå det förflutna

Författare och institution:
Mats Björkin (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Historikermötet 2002, Örebro, 19-21 April 2002.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Postens nummer:
91846
Posten skapad:
2009-03-23 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007