transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Re-mapping the cash flow: Audiovisual Media and Corporate Communication

Författare och institution:
Mats Björkin (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Media-In-Transition 2 Conference, MIT, Cambridge, Mass., USA, 12-12 maj 2002.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Postens nummer:
91845
Posten skapad:
2009-03-23 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007