transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Error detection processes in statistical problem solving

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Cognitive Science, 8 s. 413-437
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1984
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
91835
Posten skapad:
2009-03-23 16:34
Posten ändrad:
2010-09-01 18:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007