transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Use of knowledge and error detection in statistical problem solving

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg psychological reports, ISSN 0301-0996; nr 1
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1982
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
91816
Posten skapad:
2009-03-23 15:07
Posten ändrad:
2010-09-02 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007