transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Knowledge and techni¬que in statistical problem solving.

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Henry Montgomery (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
European Journal of Science Education, ( 3 ) s. 431 - 450
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
91802
Posten skapad:
2009-03-23 14:10
Posten ändrad:
2009-03-23 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007