transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Determination of Iodine In Vivo and in Vitro by X-Ray Fluorescence Analysis: Methodology and Applications

Författare och institution:
Marie Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Gertrud Berg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Mats Isaksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
Comprehensive Handbook of Iodine, s. 29-37
ISBN:
978-0-12-374135-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
thyroid, iodine, XRF
Postens nummer:
91801
Posten skapad:
2009-03-23 13:59
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007