transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Goda villkor för doktorander leder till trygghet och framgångsrik forskning

Författare och institution:
Andreas Bjurström (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Tentakel,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Postens nummer:
91794
Posten skapad:
2009-03-23 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007