transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn med tidiga språk-problem kan ha autism

Författare och institution:
Carmela Miniscalco (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
Föräldrakraft, epublicerad
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
Nyckelord:
språkstörning autism
Postens nummer:
91778
Posten skapad:
2009-03-23 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007