transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kant och den organiska naturen. Epigenes som maxim för biologi och filosofi

Författare och institution:
Kaj Johansson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Kants tredje kritik. Sju essäer (red. Sven-Eric Liedman) Arachne, 15 s. 113-135
ISSN:
0283-2798
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Immanuel Kants (1724-1804) tredje kritik, Kritik der Urteilskraft (1790), är det verk i vilket Kant utreder omdömeskraften, den förmåga som skall länka samman den teoretiska och den praktiska sidan av Kants filosofi. Enligt analogin om en strukturellt tredelad filosofi verkar omdömeskraften mellan förstånd och förnuft. I sin genomgång av den reflexiva teleologiska omdömeskraftens metod rör sig Kant i ett spektra mellan mekanisk natur och en moralisk gud. Det är under början av denna resas gång, närmare bestämt i paragraf åttioett, där Kant diskuterar olika principer för att tänka sig organismernas och arternas kontinuitet, som begreppet epigenes gör sitt inträde i Kants text. Trots att ämnet får en begränsad behandling bör man ta tillfället i akt att peka på hur viktig epigenesprincipen ändå var för Kant, och då inte bara när det gällde hans tankar om organismernas kontinuitet genom generationerna eller för att handskas med embryologisk utveckling, utan även generellt för hans filosofi. Det är något som blir tydligt i den transcendentala deduktion av det rena förståndets begrepp såsom den utförs i den andra upplagan av Kritik der reinen Vernunft (1787). Epigenestanken var bokstavligen en princip med potential både inom biologi och filosofi.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Immanuel Kant, Johann Friedrich Blumenbach, Epigenes, Preformation, Evolution, Tredje kritik, Biologi och filosofi
Postens nummer:
91684
Posten skapad:
2009-03-19 16:11
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007