transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Små bitar och helheter

Författare och institution:
Ola Stockfelt (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Olle Edström (red.): Säg det om toner och därtill i ord, s. 113-134
ISBN:
978-91-7331-215-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlsson Bokförlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
musikestetik, musikteknologi, komposition, telefoni
Postens nummer:
91666
Posten skapad:
2009-03-19 12:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007