transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cellular aspects on treatment of cartilage injuries.

Författare och institution:
Mats Brittberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Anders Lindahl (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Anders Nilsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Claes Ohlsson (Institutionen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Agents and actions. Supplements, 39 s. 237-41
ISSN:
0379-0363
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cellular aspects on articular cartilage growth and development are discussed. Cells with chondrogenic potential are described and current treatment models for cartilage injuries are considered. A rabbit model for treatment of articular cartilage defects with autologous cultured and transplanted chondrocytes for treatment of knee cartilage defects in humans are discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Cartilage, Articular, cytology, injuries, pathology, Humans
Postens nummer:
91650
Posten skapad:
2009-03-19 09:40
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007