transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Thermodynamic reflections on the behaviour of mercury in the environment

Författare och institution:
Dan Strömberg (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård); Jonas Sommar (-); John Munthe (-)
Publicerad i:
Proceedings 10th world clean air congress & exhibition, may-june, 1995, Espoo, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Tungmetaller och övriga metaller
Nyckelord:
mercury, mercuric, atmospheric, thermodynamic, mercury(II), methylmercury, reactions
Postens nummer:
91648
Posten skapad:
2009-03-19 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007