transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Autologous chondrocyte transplantation. Pain relief and restored joint function is the target]

Författare och institution:
Mats Brittberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Anders Lindahl (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Anders Nilsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Claes Ohlsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); Eva Sjögren-Jansson (Institutionen för laboratoriemedicin); Lars Peterson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
L?kartidningen, 92 ( 37 ) s. 3315-20
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Cartilage, Articular, cytology, transplantation, Humans, Knee Injuries, pathology, physiopathology, surgery, Knee Joint, pathology, physiology, surgery, Regeneration, Transplantation, Autologous, methods
Postens nummer:
91486
Posten skapad:
2009-03-13 11:32
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007