transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estrogen enhances growth hormone receptor expression and growth hormone action in rat osteosarcoma cells and human osteoblast-like cells.

Författare och institution:
M C Slootweg (-); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); J C Netelenbos (-); Olle Isaksson (Institutionen för invärtesmedicin); Claes Ohlsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin)
Publicerad i:
The Journal of endocrinology, 155 ( 1 ) s. 159-64
ISSN:
0022-0795
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Postmenopausal bone loss is primarily due to estrogen deficiency. Recent clinical observation demonstrate that GH increases bone mass in GH deficient patients. The present study investigates whether estrogen regulates GH action and GH receptor expression in osteoblasts. 17 beta-estradiol or GH added to the culture medium as single substances did not influence rat osteosarcoma cell proliferation nor human osteoblast-like (hOB) cell proliferation. However, together they synergistically induced osteoblast proliferation (rat osteosarcoma cells 160.1 +/- 15.5% of control cells; human osteoblast-like cells 159.6 +/- 5.1% of control cells). 17 beta-estradiol stimulated 125I-GH binding and GH receptor (GHR) mRNA levels in rat osteosarcoma cells. The stimulatory effect of estradiol was time dependent, reaching a peak after 8 h of incubation with 17 beta-estradiol (binding 216.9 +/- 27.8% and mRNA 374.6 +/- 30.8% of control). The finding that estradiol stimulated 125I-GH binding was confirmed in human osteoblast-like cells. In these cells, 17 beta-estradiol (10(-12) M) increased 125I-GH binding to 203.8 +/- 3.6% of control levels. We conclude that estrogen stimulates GH activity as well as GH binding and GHR mRNA levels in osteoblasts. These findings indicate that estrogen potentiates the effect of GH at the receptor level.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Bone Neoplasms, Cell Division, drug effects, Cells, Cultured, Drug Synergism, Estradiol, pharmacology, Growth Hormone, metabolism, pharmacology, Humans, Osteoblasts, drug effects, Osteosarcoma, Protein Binding, RNA, Messenger, analysis, Rats, Receptors, Somatotropin, genetics, metabolism, Stimulation, Chemical, Tumor Cells, Cultured
Postens nummer:
91465
Posten skapad:
2009-03-13 10:47
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007