transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language as means for involvement in the entrepreneurial process

Författare och institution:
Björn Remneland (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Academy of Management 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
entreprenörskap, narratives, language, process
Postens nummer:
91444
Posten skapad:
2009-03-13 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007