transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Disproportional skeletal growth and markedly decreased bone mineral content in growth hormone receptor -/- mice.

Författare och institution:
Klara Sjögren (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); Mohammad Bohlooly-Yeganeh (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Bob Olsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Karen T Coschigano (-); Jan Törnell (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Subburaman Mohan (-); Olle Isaksson (Institutionen för invärtesmedicin); G Baumann (-); John J Kopchick (-); Claes Ohlsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin)
Publicerad i:
Biochemical and biophysical research communications, 267 ( 2 ) s. 603-8
ISSN:
0006-291X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Growth hormone (GH) is important for skeletal growth as well as for a normal bone metabolism in adults. The skeletal growth and adult bone metabolism was studied in mice with an inactivated growth hormone receptor (GHR) gene. The lengths of femur, tibia, and crown-rump were, as expected, decreased in GHR-/- mice. Unexpectedly, GHR-/- mice displayed disproportional skeletal growth reflected by decreased femur/crown-rump and femur/tibia ratios. GHR-/- mice demonstrated decreased width of the growth plates in the long bones and disturbed ossification of the proximal tibial epiphysis. Furthermore, the area bone mineral density (BMD) as well as the bone mineral content (BMC)/body weight were markedly decreased in GHR-/- mice. The decrease in BMC in GHR-/- mice was not due to decreased trabecular volumetric BMD but to a decreased cross-sectional cortical bone area In conclusion, GHR-/- mice demonstrate disproportional skeletal growth and markedly decreased bone mineral content.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Base Sequence, Biological Markers, blood, Bone Density, genetics, physiology, Bone Development, genetics, physiology, DNA Primers, genetics, Femur, growth & development, Growth Hormone, physiology, Insulin-Like Growth Factor I, genetics, metabolism, Male, Mice, Mice, Knockout, Organ Size, Organ Specificity, RNA, Messenger, genetics, metabolism, Receptors, Somatotropin, deficiency, genetics, Tibia, growth & development
Postens nummer:
91431
Posten skapad:
2009-03-12 23:01
Posten ändrad:
2013-01-25 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007