transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Longitudinal stability of CSF biomarkers in Alzheimer's disease

Författare och institution:
Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lennart Minthon (-); Lars Lannfelt (-); Stig Strid (-); Peter Annas (-); Hans Basun (-); Niels Andreasen (-)
Publicerad i:
NEUROSCIENCE LETTERS, 419 ( 1 ) s. 18-22
ISSN:
0304-3940
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
cerebrospinal-fluid levels, tau-protein, in-vivo, inhibitors, ad, acetylcholinesterase
Postens nummer:
91294
Posten skapad:
2009-03-10 09:22
Posten ändrad:
2011-01-10 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007