transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preseizure increased gamma electroencephalographic activity has no effect on extracellular potassium or calcium

Författare och institution:
Marita Broberg (-); Kenneth J. Pope (-); Michael Nilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Angus Wallace (-); Jodie Wilson (-); John O. Willoughby (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH, 85 ( 4 ) s. 906-918
ISSN:
0360-4012
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
induced limbic seizures, glial-cell metabolism, spreading depression, rat-brain, hippocampal astrocytes, astroglial cells, cerebral-cortex, dentate gyrus, ion channels, in-vivo
Postens nummer:
91291
Posten skapad:
2009-03-09 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007