transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gene-environment interplay in affect and dementia: Emotional modulation of cognitive expression in personal outcomes

Författare och institution:
T Palomo (-); R.J. Beninger (-); RM Kostrzewa (-); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
NEUROTOXICITY RESEARCH, 6 ( 3 ) s. 159-173
ISSN:
1029-8428
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
negative affect schedule, long-term potentiation, fear memory formation, alzheimers-disease, affective-disorders, major depression, conditioned fear, basolateral amygdala, synaptic plasticity, decision-making
Postens nummer:
91284
Posten skapad:
2009-03-09 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007