transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Differential impact of cerebral white matter changes, diabetes, hypertension and stroke on cognitive performance among non-disabled elderly. The LADIS study

Författare och institution:
Ana Verdelho (-); Sofia Madureira (-); José M. Ferro (-); Anna-Maria Basile (-); Hugues Chabriat (-); Timo Erkinjuntti (-); Franz Fazekas (-); Michael Hennerici (-); John O'Brien (-); Leonardo Pantoni (-); Emilia Salvadori (-); Philip Scheltens (-); Marieke C. Visser (-); Lars-Olof Wahlund (-); Gunhild Waldemar (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Domenico Inzitari (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY, 78 ( 12 ) s. 1325-1330
ISSN:
0022-3050
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
small-vessel disease, blood-pressure, decline, dementia, lesions, risk, age, hyperintensities, rotterdam, abnormalities
Postens nummer:
91268
Posten skapad:
2009-03-09 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007