transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multicenter assessment of CSF-phosphorylated tau for the prediction of conversion of MCI

Författare och institution:
M. Ewers (-); K. Buerger (-); S.J. Teipel (-); P. Scheltens (-); J. Schröder (-); R.P. Zinkowski (-); F.H. Bouwman (-); P. Schönknecht (-); N.S.M. Schoonenboom (-); N. Andreasen (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); J.F. DeBernardis (-); D.J. Kerkman (-); B. Heindl (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); H. Hampel (-)
Publicerad i:
NEUROLOGY, 69 ( 24 ) s. 2205-2212
ISSN:
0028-3878
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
mild cognitive impairment, incipient alzheimers-disease, cerebrospinal-fluid, working group, diagnosis, decline, dementia, threonine-231, biomarkers, a-beta-42
Postens nummer:
91267
Posten skapad:
2009-03-09 13:24
Posten ändrad:
2010-11-18 10:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007