transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den sociale ingenjören på intressekontoret: En studie i svensk välfärdshistoria

Författare och institution:
Henrik Björck (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
Lychnos, 2002 s. 103-137
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
91244
Posten skapad:
2009-03-09 11:08
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007