transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Needs and Challenges with Respect to Establishing a Collaboratory within Library and Information Science: Practitioners' Perspectives

Författare och institution:
Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers); Diane Sonnenwald (Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap); Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle, Chalmers)
Publicerad i:
Change Challenges Leadership - Library in the Academic Community, s. 62-80
ISBN:
978-951-44-7607-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
librart and information science
Postens nummer:
91218
Posten skapad:
2009-03-06 16:13
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007