transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The euro illusion: illusion or fact.

Författare och institution:
Amelie Gamble (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
In J. F. Marques and T. Gärling (Conveners). Effects of the euro changeover on consumer behavior. Symposium conducted at the 29th International Congress of Psychology (ICP), Berlin, Germany.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
91211
Posten skapad:
2009-03-06 14:58
Posten ändrad:
2009-03-06 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007