transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stimulating and inhibitory effects of the dopamine "stabilizer" (-)-OSU6162 on dopamine D-2 receptor function in vitro

Författare och institution:
R.A. Lahti (-); C.A. Tamminga (-); Arvid Carlsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 114 ( 9 ) s. 1143-1146
ISSN:
0300-9564
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
antagonists, rat
Postens nummer:
91195
Posten skapad:
2009-03-06 10:29
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007