transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence: A qualitative study

Författare och institution:
Marika Augutis (-); Richard Levi (-); Kenneth Asplund (-); Kristina Berg-Kelly (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE, 30 s. S55-S64
ISSN:
1079-0268
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
rehabilitation, individuals, experience, transition, adulthood, children, parents, disease, cancer, school
Postens nummer:
91194
Posten skapad:
2009-03-06 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007