transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Movement disorders: Neurodevelopment and neurobehavioural expression

Författare och institution:
Trevor Archer (Psykologiska institutionen); R.J. Beninger (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 114 ( 4 ) s. XXXIII-xli
ISSN:
0300-9564
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
monoamine oxidase inhibitor, neonatal 6-hydroxydopamine-lesioned rats, dopamine-d2 receptor supersensitivity, substantia-nigra echogenicity, enhanced oral activity, anti-alzheimer drugs, tardive-dyskinesia, parkinsons-disease, cigarette-smoking, basal ganglia
Postens nummer:
91185
Posten skapad:
2009-03-06 09:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007