transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The difficulty of appreciating slowness

Författare och institution:
Magnus Thordstein (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Anders Flisberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Chalmers); Ralph Bågenholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Kaj Lindecrantz (-); Ingemar Kjellmer (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, 117 ( 4 ) s. 929-930
ISSN:
1388-2457
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
burst periods, eeg
Postens nummer:
91156
Posten skapad:
2009-03-05 15:23
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007