transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of biomarkers in clinical trials for Alzheimer disease

Författare och institution:
Leon J. Thal (-); Kejal Kantarci (-); Eric M. Reiman (-); William E. Klunk (-); Michael W. Weiner (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Douglas Galasko (-); Domenico Pratico? (-); Sue Griffin (-); Dale Schenk (-); Eric Siemers (-)
Publicerad i:
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS, 20 ( 1 ) s. 6-15
ISSN:
0893-0341
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
mild cognitive impairment, cerebrospinal-fluid tau, randomized controlled-trial, voxel-based morphometry, peroxidation in-vivo, acetyl-l-carnitine, phosphorylated-tau, lipid-peroxidation, temporal-lobe, frontotemporal dementia
Postens nummer:
91154
Posten skapad:
2009-03-05 15:18
Posten ändrad:
2009-09-24 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007