transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Esse non videri - Företrädesprincipens vara eller icke vara

Europapolitisk analys nr 6 2008

Författare och institution:
Ola Zetterquist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
on-line,
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Svenska Institutet för Europapolitiska Studier
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
Postens nummer:
91130
Posten skapad:
2009-03-05 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007