transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A European Res Publica

Författare och institution:
Ola Zetterquist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Swedish Studies in European Law vol 2, s. 28
ISBN:
978-1-84113-656-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Hart Publishing
Förlagsort:
Oxford, UK
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
Postens nummer:
91128
Posten skapad:
2009-03-05 13:41
Posten ändrad:
2016-08-30 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007