transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

International Courts and Supra-Statal Democracy - Part of the Problem or the Solution

Författare och institution:
Ola Zetterquist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Law, State and Democracy in Multi-level Governance, s. 13
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Filosofiska Institutionen, Stockholms Universitet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
Postens nummer:
91114
Posten skapad:
2009-03-05 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007