transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association between CSF biomarkers and incipient Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment: a follow-up study

Författare och institution:
Oskar Hansson (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Peder Buchhave (-); Elisabet Londos (-); Kaj Blennow (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lennart Minthon (-)
Publicerad i:
LANCET NEUROLOGY, 5 ( 3 ) s. 228-234
ISSN:
1474-4422
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
cerebrospinal-fluid, phosphorylated tau, international workshop, epsilon-4 allele, diagnostic-tests, dementia, criteria, risk, beta-amyloid(1-42), prevalence
Postens nummer:
91096
Posten skapad:
2009-03-05 10:29
Posten ändrad:
2011-01-10 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007