transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Postnatal iron-induced motor behaviour alterations following chronic neuroleptic administration in mice

Författare och institution:
A. Fredriksson (-); P. Eriksson (-); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 113 ( 2 ) s. 137-150
ISSN:
0300-9564
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
dopamine-d2 receptor supersensitivity, parkinsons-disease, brain iron, neurodegenerative diseases, transition-metals, rat-brain, deficits, haloperidol, transferrin, metabolism
Postens nummer:
91093
Posten skapad:
2009-03-05 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007