transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilateral stimulation of nucleus subthalamicus in advanced Parkinson's disease: No effects on, and of, autonomic dysfunction

Författare och institution:
Björn Holmberg (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Olle Corneliusson (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Mikael Elam (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
MOVEMENT DISORDERS, 20 ( 8 ) s. 976-981
ISSN:
0885-3185
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
heart-rate-variability, hypotension, dysautonomia, withdrawal, imipramine, diagnosis, responses, levodopa
Postens nummer:
91089
Posten skapad:
2009-03-05 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007