transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Benchmarking the basic performance indicators using efficiency frontier technics

Författare och institution:
Hans Bjurek (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Donald W Storrie (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Report to the European Commission, Employment and Social Affairs Directorate-General
Postens nummer:
91054
Posten skapad:
2009-03-04 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007