transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Productivity in multiple output public service: A quadratic frontier function and Malmquist index approach

Författare och institution:
Hans Bjurek (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Lennart Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Public Economics, 56 s. 447-460
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
91043
Posten skapad:
2009-03-04 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007