transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Göteborgs fotbollssupportrar 1994-2007

Författare och institution:
Anders Widfeldt (-); Lennart Nilsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Att bygga, att bo, att leva: En bok om Västra Götaland, red. L. Nilsson & S. Johansson, s. 187-196
ISBN:
978-91-89673-15-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
http://www.som.gu.se/bocker/att_bygga_att_bo_vsom-2009/att_bygga_att_bo_2009.htm
Postens nummer:
91018
Posten skapad:
2009-03-04 15:18
Posten ändrad:
2009-03-04 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007