transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det industriella rättsskyddets betydelse för näringsidkaren

Författare och institution:
Ulf Petrusson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Göteborgs Patentbyrås Skriftserie, ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1991
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
90936
Posten skapad:
2009-03-03 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007