transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can You Teach an Old Economy New Tricks?

Författare och institution:
Ulf Petrusson (Juridiska institutionen); Bowman Heiden (-)
Publicerad i:
IP Review Summer 2007, with Bo Heiden, ( 19 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
90921
Posten skapad:
2009-03-03 15:02
Posten ändrad:
2009-03-20 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007