transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intellectual Properties: Alternative Strategies to Value Creation in Life Sciences

Författare och institution:
Ulf Petrusson (Juridiska institutionen); Sverker Alänge (-); Sari Scheinberg (-); Ronaldo Jimenez (-)
Publicerad i:
Globelics Conference, October 4-7 2006, Trivandrum,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
90918
Posten skapad:
2009-03-03 14:58
Posten ändrad:
2009-03-20 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007