transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intellectual Property and Entrepreneurship: Creating Value in an Intellectual Value Chain

Författare och institution:
Ulf Petrusson (Juridiska institutionen)
ISBN:
91-975431-0-1
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Center for Intellectual Property
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
90902
Posten skapad:
2009-03-03 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007