transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Cleaners - ledarskap med konsekvenser

Författare och institution:
Svante Leijon (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management); Arne Söderbom (-)
Publicerad i:
Nordiske Organisasjonsstudier, 9 ( 4 ) s. 33-59
ISSN:
1501-8237
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90890
Posten skapad:
2009-03-03 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007