transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body mass index and white matter lesions in elderly women. An 18-year longitudinal study.

Författare och institution:
Deborah Gustafson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Bertil Steen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Ingmar Skoog (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri)
Publicerad i:
International psychogeriatrics / IPA, 16 ( 3 ) s. 327-36
ISSN:
1041-6102
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: We investigated the longitudinal relationship between body mass index (BMI), a major vascular risk factor, and white matter lesions (WMLs) in older women. METHODS: Twenty-seven Swedish women were followed from age 70 to 88. Measurements of BMI, and systolic and diastolic blood pressures were conducted at 70, 75, 79, 85, and 88 years. WMLs were measured using computerized tomography at age 85 and 88 (85/88). RESULTS: Women with any WMLs at age 85/88 had higher BMI at age 70 (p = 0.003) and 75 (p = 0.006), compared to women without WMLs. Increasing severity of WMLs was related to BMI at age 70 (p < 0.001), 75 (p < 0.001), 79 (p = 0.017), and 85 (p = 0.025). After consideration of other vascular factors, BMI at age 70, 75, and 79 was most significantly related to WML at 85/88. Every 1.0 kg/m2 increase in BMI at age 70 increased risk of WMLs twofold. CONCLUSIONS: Overweight and obesity may be important contributors to the presence of WMLs in the elderly.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Body Mass Index, Brain, pathology, Brain Diseases, epidemiology, pathology, Cardiovascular Diseases, epidemiology, Female, Follow-Up Studies, Humans, Obesity, epidemiology, Risk Factors
Postens nummer:
90861
Posten skapad:
2009-03-03 10:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007