transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Stambaugh bias in panel predictive regressions

Författare och institution:
Erik Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Finance Research Letters, 5 ( 1 ) s. 47-58
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
90681
Posten skapad:
2009-02-27 14:50
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007