transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trade Liberation the Zimbabwean Way

Författare och institution:
Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Blomström, M. and M. Lundahl (eds.), Economic Crises in Africa: Perspectives on Policy Responses,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Chapter 6
Postens nummer:
90678
Posten skapad:
2009-02-27 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007