transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Money Demand and Transmission Effects in Sweden

Författare och institution:
Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Lars Meuller (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Juselius, K. (ed.), Econometric Modelling of Long-Run Relations and Common Trends: Theory and Applications,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Copenhagen
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Vol. III
Postens nummer:
90677
Posten skapad:
2009-02-27 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007